τι προσφέρουμε

  • Έμπειρο, σταθερό και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
  • Ιατρός παθολόγος και φυσιοθεραπευτής κάθε μέρα.
  • Συνεργάτες: Νευρολόγος, Ψυχίατρος, Καρδιολόγος, Χειρουργός, Μικροβιολόγος, Κινητό ακτινολογικό-Υπέρηχοι.
  • Άριστη ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική φροντίδα